Versenyszabályzat

A Miss Tisza Internacional szépségverseny Tisza Királynője2017 választás névadó szponzora a Pannon Média Group. Szervezője a Hidak Egyesület.

Célja/Célkitűzések

A Miss Internacional Tisza Királynője célja, hogy bemutassa a legszebb hölgyeket, aki vállalják a megmérettetést, megmérettetik magukat a Tisza mentén, hogy kiválasszuk, megkoronázzuk a legmagyarabb folyó királynőjének. Áldást kérjünk rá és a folyónkra. arra aki méltón képviseli majd az elnyert címet és ellátja a vele járó kötelezettségeket egy egész éven át..

A nevezési díj 3.000 Ft

Tiszaszépe, Tisza-tó szépe verseny győztese nevezési díj és előválogató nélkül közvetlenül a döntőben kezdi a versenyt.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS MÓDJA

A Miss Tisza Internacional szépségverseny Tisza Királynője választásra minden olyan büntetlen, feddhetetlen előéletű 18 és 28 év közötti hölgy jelentkezhet, aki megfelel az alábbi jelentkezési feltételeknek

 • A versenyre kizárólag hölgyek jelentkezhetnek, akik elmúltak 18 évesek és a döntő időpontjáig nem töltik be a 28. életévüket.
 • A jelentkezés kizárólag a verseny honlapján, www.tiszakiralynoje.hu oldalon keresztül elérhető jelentkezési lapon keresztül, annak a jelentkező által történő ki és feltöltése útján történhet. 
 • Az érvényes jelentkezéshez és a versenyen való induláshoz elengedhetetlenül szükséges, jelentkezési lap mellékletét képező retusálás mentes fotók automatikusan megjelennek a verseny hivatalos honlapján és feltöltésre kerülnek a Facebook oldalára is. Ehhez a jelentkező feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
 • Az előválogatón tovább jutott versenyzők tudomásul veszik, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a bemutatkozó videóik automatikusan láthatóvá válnak a Tisza Királynője YouTube csatornáján.
 • A jelentkezés során közölt adatok valódiságáért a jelentkező, versenyző felel.
 • A feltöltött adatok a jelentkezési határidő lejártáig aktualizálhatók.
 • A jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a közölt adatai eltérnek a valóságtól, úgy a szervező, bonyolító jogosult a regisztrációját törölni.

A VERSENY MENETE 

A Tisza Királynője 2017 választáson casting nélkül indulhat minden hölgy, aki bár melyik Tiszamenti Gyöngyszemek programsorozat keretében a helyi Tiszaszépe versenyen első helyezést ért el.  Továbbá minden olyan 18 és 28 év közötti (és a döntő napjáig a 18. életévét betöltő és a 28. életévét be nem töltő) hölgy, aki megfelel versenyszabályzatban foglalt jelentkezési feltételeknek.

A jelentkezés 2017. július 15. és augusztus 06. között, a honlapon található online adatlap kitöltésével történik. A regisztráció akkor érvényes, ha a jelentkező az adatlap feltöltését követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb augusztus 06. 24:00 óráig a 3.000 forintos nevezési díjat is átutalja az Hidak Egyesület Bankszámlájára. Számlavezető: CIB Bank; Pénzforgalmi jelzőszám: 10702332-69746729-51100005

 • Július 15-Augusztus 06. – A jelentkezők közül a beküldött fényképek alapján az maximum 20 lányt választ ki, akik részt vehetnek a virtuális elődöntőn.
 • Augusztus 07. – Az előzsűri által kiválasztott virtuális elődöntőbe jutott lányok kihirdetése a weboldalon és a Facebookon. 
 • Augusztus 08-14. – A tovább jutottak előválogatója a beküldött és a verseny Tisza Királynője YouTube csatornájára feltöltött  bemutatkozó videók értékelése keretében. Közülük 10 versenyzőt szakmai zsűri 2 versenyzőt a közönség juttat a döntőbe.
 • Augusztus 15 – A 12 döntős kihirdetése a rendezvény hivatalos web, Facebook oldalain és a YouTube csatornáján. 

Augusztus 17-18. – Zártkörű fakultatív felkészítő tábor, ruhapróbák, fotózás Abádszalókon, a Tisza tavon

Augusztus 19. – A Tisza Királynője döntő Abádszalókon

A Szervező fenntartja a jogot a határidők módosítására.

A 12/14 döntős versenyző mindegyike prioritást élvez a névadó szponzor és a szervező  rendezvényeinek hostess és „grid girl” munkáinál.

A Tisza Királynője 2017 választás győztesének főnyereménye egy 2 személyes tengerparti nyaralás az Androméda Travel utazási iroda jóvoltából.

A VERSENYZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • A versenyző a versenyen való részvétel előfeltételeként elfogadja a versenyszervezők által összeállított programot, és vállalja, hogy a A Miss Tisza Internacional szépségverseny Tisza Királynője2017 választása rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű (válogatások, sajtótájékoztatók, fotózások, felkészítő tábor, döntő stb.9 és egyéb promóciós rendezvényen (sajtószereplések, médiaesemények, rendezvények stb.9 részt vesz. Minden alkalommal a legjobb formáját adva ( ápoltan, csinosan, elkészített sminkben és frizurával), pontos időben jelenik meg, nem mulaszt és a legjobb tudása szerint, a verseny sikere érdekében cselekszik.
 • A versenyző vállalja, hogy jelentkezésével egyidejűleg követője lesz saját facebook profiljával a következő Facebook oldalaknak:

1.) A verseny hivatalos Facebook oldalának (www.facebook.com/tiszakiralynoje )

2.) A média partner PannonHírnök Facebook oldalának (www.facebook.com/pannonhirnok), annak érdekében, hogy minden esetben a lehető leggyorsabban értesülhessen a versennyel kapcsolatos információkról, hírekről promóciókról.

 • A versenyző kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelentkezési adatlapja, fotói, illetve a verseny során készített versenyzőről készült fotó, grafika, hang- és videofelvételek, valamint ezek állóképei a weboldalon, illetve a verseny hivatalos Facebook oldalán nyilvánosságra kerüljenek.
 • A versenyző tudomásul veszi és vállalja, hogy a verseny kapcsán és arra vonatkozóan a szervező előzetes engedélye nélkül a versennyel kapcsolatban semmilyen interjút nem ad, sajtónyilatkozatot nem tesz, illetve a verseny tisztaságának megőrzése érdekében fényképet nem készíttet szervező előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül. E szabály megszegése a versenyző azonnali hatályú kizárását eredményezi.
 • A versenyző a verseny teljes ideje alatt maradéktalanul betartja a szervező utasításait.
 • A versenyző vállalja, hogy a verseny színvonalához illően viselkedik, a versenyt szervezőre, támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem tesz, hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve nem alkalmaz, a verseny szervezőjének szabályzatait betartja.
 • Szervező a zsűriről, a döntéshozatal mikéntjéről, a szavazás módjáról részletes tájékoztatást ad a versenyzőnek. Versenyző kijelenti, hogy az eredményt, a szavazást, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja.
 • A versenyző a verseny ideje alatt a versenyt népszerűsítő reklám és egyéb marketing tevékenyégre díjmentesen felkérhető, a versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb kiegészítőit a versennyel kapcsolatos eseményeken viseli.
 • A versenyző a verseny ideje alatt a szervezők előzetes jóváhagyása hiányában semmilyen formában nem végezhet reklámtevékenységet, nem vállalhat fellépéseket.
 • A Versenyző tudomásul veszi, hogy a versennyel összefüggésben semmilyen társaságnak, személynek a szépségverseny logóját, megnevezését át nem adhatja felhasználásra a jogtulajdonosok engedélye és tudomása nélkül.
 • Amennyiben a versenyző bármilyen ok miatt nem tud részt venni a versenyen, úgy a helyét a következő fordulóban az a versenyző veszi át, aki a szavazatok alapján a következő továbbjutó lenne. Ebben az esetben a kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet.
 • A döntőbe jutott versenyzők vállalják, hogy a döntő időpontjától számított 1 (egy) év időtartamon belül összesen 4 alkalommal díjmentesen a szervező rendelkezésére állnak reklám, promóciós vagy egyéb megjelenésekre.
 • A verseny győztese vállalja, hogy a következő évi verseny elődöntőin és döntőjén, mint zsűritag térítésmentesen részt vesz, valamint aktív szerepet vállal a koronázási ceremóniában.
 • A verseny győztese vállalja, hogy a döntő napján mért súlyát +- 3 kg eltéréssel tartja 1 (egy) éven keresztül.
 • A verseny győztese tudomásul veszi, hogy a verseny követő 3 éven keresztül más szépségversenyen, illetve reklámkampányban csak a névadó szponzoron keresztül indulhat

SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK

A Tisza Királynője választásának, a Miss Tisza International Szépségverseny szervezői jogának, és a nem vagyoni értékek kizárólagos tulajdonosa, a Pannon Média Group. A versenyző a Pannon Média Group Bt-re, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul és kizárólagosan teljeskörűen és minden korlátozástól mentesen a versenyhez kapcsolható illetve a versenyen róla készült fotó, grafikai és hanganyagok, videó és filmfelvételekhez köthető valamennyi, a vonatkozó törvényben meghatározott vagyoni vagy nem vagyoni jogát.

 A jogtulajdonos előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a versennyel kapcsolatos bármilyen tartalom felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására is. A 2017. évi rendezvény bonyolítója, az ezzel összefüggő, és annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a Hidak Egyesület látja el.